Så används skattepengarna

Den kommunala skattestasen i Pajala är 23,50.

Den totala skattesatsen är på 34,165. Här inkluderas landstingsskatt på 10,18 och den obligatoriska begravningsavgiften på 0,485. 

För medlemmar i Svenska kyrkan tillkommer en avgift på 1,292. 

Alla som är mantalsskrivna i Pajala kommun betalar inkomstskatt till kommunen.

Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla och finansierar ca 45 procent av kommunens totala kostnader.

Andra inkomstkällor är bland annat statsbidrag och avgifter för kommunens olika tjänster som till exempel kostnaden för bygglov.

Pengarna går till den kommunala verksamheten som till exempel förskola, skola, äldreomsorgen, socialtjänsten,  löner till kommunanställda, renhållning och kontroller av livsmedel och hygien i restauranger, skolkök och miljön.

Läs mer om kommunens ekonomi.

Uppdaterad: 2019-04-05 10.05