... / Budröstning

Budröstning

Om du som vill rösta inte kan ta dig till någon val- eller förtidsröstningslokal på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsvariation, kan du rösta med hjälp av bud i hemmet. Dessutom får samtliga väljare som betjänas av Postnords lantbrevbärare rösta med lantbrevbärare som bud.

När du budröstar gör du själv i ordning din röst, men det är budet/lantbrevbäraren som överlämnar din röst i budkuvert till röstmottagaren i en val- eller förtidsröstningslokal. 

Lantbrevbäraren agerar bud i samband med budröstning i Pajala kommun. Det krävs ett vittne utöver budet. Läs mer på valmyndighetens hemsida om vem som kan vara bud och vittne. Du behöver också ett särskilt material för att rösta med bud. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten. Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna. Förtidsröstningen med bud får börja 24 dagar före valdagen.
Uppdaterad: 2019-05-10 13.22 av linhuh