Val till Europaparlamentet 2019

Valdagen är den 26 maj 2019, förtidsröstningen i Sverige startar den 8 maj 2019. Det är möjligt att brevrösta från utlandet från och med den 11 april 2019. Den 2 maj och fram till valdagen är det möjligt att rösta på en ambassad eller ett konsultat i utlandet.

Kommunkansliet i Pajala kommun administrerar valet till Europaparlamentet 2019.

Vallokaler och öppethållandetider

Sporthallen i Pajala
Korpilombolo skola
Tärendö skola
Junosuando skola
Kaunisvaara Folkets Hus

Samtliga vallokaler har öppet kl.08.00-21.00 på valdagen den 26 maj 2019, detta i enlighet med vallagen om val till Europaparlamentet.

Den vallokal du kan rösta i framgår av ditt röstkort, du kan inte rösta i någon annan vallokal än den som står angiven.

Röstningslokaler i samband med förtidsröstning och öppethållandetider 

Kommunhuset i Pajala
8-13 maj 2019 kl.13.00-15.00
15 maj 2019 kl.13.00-15.00
17 maj 2019 kl.13.00-15.45
18-19 maj 2019 kl.13.00-15.00
22 maj 2019 kl.17.00-19.00
24 maj 2019 kl.13.00-15.50
25 maj 2019 kl.13.00-15.00

Korpilombolo bibliotek
13 maj 2019 kl.13.00-15.00
20 maj 2019 kl.17.00-19.00

Tärendö bibliotek
14 maj 2019 kl.13.00-15.00
21 maj 2019 kl.17.00-19.00

Skolan i Junosuando
16 maj 2019 kl.13.00-15.00
23 maj 2019 kl.17.00-19.00

Förtidsröstning på valdagen den 26 maj 2019

Fd skolan i Narken, kl.09.00-11.00
Fd skolan i Kainulasjärvi, kl.13.00-16.00
Fd skolan i Saittarova, kl.09.00-11.00
Allhuset i Kangos, kl.14.00-17.00
Kyran i Muodoslompolo, kl.08.00-10.00
Fd skolan i Kitkiöjärvi, kl.12.00-14.00
Fd skolan i Kihlangi, kl.16.00-18.00
Sattajärvi skola, kl.08.00-13.00
Kardis bygdegår, kl.09.00-12.00
Erkheikki Folkets Hus, kl.14.00-18.00
Kommunhuset i Pajala, kl.18.00-21.00
Korpilombolo bibliotek, kl.08.00-21.00
Junosuando skola, kl.08.00-21.00
Centralskolan i Tärendö, kl.08.00-21.00
Kaunisvaara Folkets Hus, kl.08.00-21.00

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill. På ditt röstkort kommer minst en eller max fyra alternativa närliggande röstningslokaler att finnas förtecknade. Du kan rösta var du vill oavsett vilken röstningslokal som står angiven på röstkortet. 

Du måste ha med ditt röstkort vid förtidsröstning. Det används sedan för att skickas till det valdistrikt du tillhör där rösten sedan räknas och du prickas av i röstlängden. Valhemligheten bevaras på det sättet att röstkortet skiljs från valkuvertet innan den läggs i valurnan.

Uppdaterad: 2019-03-15 16.04 av linhuh

Valadministrationen

Linnea Huhta
Kanslichef

Sixten Olli
Nämndssekreterare

Anna Uusitalo
Nämndsadministratör

Frågor/ Ärenden
val@pajala.se
Vxl 0978 - 120 00