...

Val till Europaparlamentet 2019/ Vaalit Euruuppaparlamenthiin 2019/ Europaparlamenttivaalit 2019

Information/ Informaatio: 

på svenskaMeänkieleläSuomeksi.

Valdagen är den 26 maj 2019, förtidsröstningen i Sverige startar den 8 maj 2019. Det är möjligt att brevrösta från utlandet från och med den 11 april 2019. Den 2 maj och fram till valdagen är det möjligt att rösta på en ambassad eller ett konsultat i utlandet.

Kommunkansliet i Pajala kommun administrerar valet till Europaparlamentet 2019.

Vallokaler och öppethållandetider

Sporthallen i Pajala (mitt emot badhuset)
Korpilombolo skola
Tärendö skola
Junosuando skola
Kaunisvaara Folkets Hus

Samtliga vallokaler har öppet kl.08.00-21.00 på valdagen den 26 maj 2019, detta i enlighet med vallagen om val till Europaparlamentet.

Den vallokal du kan rösta i framgår av ditt röstkort, du kan inte rösta i någon annan vallokal än den som står angiven.

Röstningslokaler i samband med förtidsröstning och öppethållandetider 

Kommunhuset i Pajala
22 maj 2019 kl.17.00-19.00
24 maj 2019 kl.13.00-15.50
25 maj 2019 kl.13.00-15.00

Tärendö bibliotek
21 maj 2019 kl.17.00-19.00

Skolan i Junosuando
23 maj 2019 kl.17.00-19.00

Förtidsröstning i röstningslokaler på valdagen den 26 maj 2019

Fd skolan i Narken, kl.09.00-11.00
Fd skolan i Kainulasjärvi, kl.13.00-16.00
Tre Tallar i Saittarova, kl.09.00-11.00
Allhuset i Kangos, kl.14.00-17.00
Kyrkan i Muodoslompolo, kl.08.00-10.00
Fd skolan i Kitkiöjärvi, kl.12.00-14.00
Fd skolan i Kihlangi, kl.16.00-18.00
Sattajärvi skola, kl.08.00-13.00
Kardis bygdegård, kl.09.00-12.00
Erkheikki Folkets Hus, kl.14.00-18.00
Kommunhuset i Pajala, kl.18.00-21.00

Ytterligare information
Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill. På ditt röstkort kommer minst en eller max fyra alternativa närliggande röstningslokaler att finnas förtecknade. Du kan rösta var du vill oavsett vilken röstningslokal som står angiven på röstkortet. 

Du måste ha med ditt röstkort vid förtidsröstning. Det används sedan för att skickas till det valdistrikt du tillhör där rösten sedan räknas och du prickas av i röstlängden. Valhemligheten bevaras på det sättet att röstkortet skiljs från valkuvertet innan den läggs i valurnan.

Eventuella uppdateringar av information med anledning av beslut eller andra omständigheter framgår av informationen här på hemsidan.

Uppdaterad: 2019-05-21 10.18 av linhuh

Valadministrationen

Linnea Huhta
Kanslichef

Sixten Olli
Nämndssekreterare

Anna Uusitalo
Nämndsadministratör

Frågor/ Ärenden
val@pajala.se
Vxl 0978 - 120 00