Valnämnden

Inom kommunal politisk verksamhet är valnämnden är tillsammans med kommunstyrelsen och överförmynderiet de enda obligatoriska nämnderna.

Nämnden handhar alla uppgifter kring, och organiserar gemomförandet av, de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt valet till europaparlamentet.

För Val- och röstningslokaler och öppethållandetider, klicka här.

För mer information om Valet till Europaparlamentet 2019, klicka här eller på rubriken i listan till vänster.

För mer information om Riksdagsvalet 2018, klicka här eller på rubriken i listan till vänster.

Uppdaterad: 2019-05-13 10.24 av linhuh

Kontakt

Ärenden/ Frågor?
val@pajala.se

Valadministrationen

Linnea Huhta
Kanslichef

Sixten Olli
Nämndssekreterare

Anna Uusitalo
Nämndsadministratör

Användbara länkar

Valmyndigheten
Riksdagen