Medborgarinitiativ

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-16 i samband med fastställande av arbetsordning för kommunfullmäktige i Pajala kommun att medborgarna i kommunen ska kunna lämna in medborgarinitiativ.

De medborgarinitiativ som inkommit till kommunkansliet redovisas till kommunfullmäktiges ledamöter i samband med kallelse till varje nästkommande sammanträde.

Därefter har politiker i fullmäktige möjlighet att utifrån inlämnade initiativ stödja detta och utverka en motion.

Av skrivelsen skall framgå att det är ett Medborgarinitiativ för att kunna urskiljas från övrig ärendehantering.

Uppdaterad: 2015-10-28 08.29