Kommunstyrelsens verksamhet

Tjänstepersonsförvaltningen lyder under Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. 

I Pajala kommuns organisation finns en förvaltningschef där kommunchefen är ytterst ansvarig. Under varje enskild förvaltning finns en organisation som svarar för ett antal sakområden inom respektive nämnds och utskotts område. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna allt arbete som sker i alla nämnder och utskott. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet, anställningsmyndighet, delvis tillsynsmyndighet och att betrakta som huvudman inom skolväsendet.

Förvaltningens uppgift är att verkställa de beslut som kommunens förtroendevalda har fattat.

Läs mer om Pajalas politiska struktur under Politik.

Uppdaterad: 2019-04-05 10.04 av linhuh

Kontakt

Kommunchef
Per Skalk
Telefon 0978-120 01
per.skalk@pajala.se

Kanslichef
Linnea Huhta
Telefon 0978-120 91
linnea.huhta@pajala.se

Nämndssekreterare 
Sixten Olli
Telefon 0978-120 62
sixten.olli@pajala.se

Nämndsadministratör
Anna Uusitalo
Telefon 0978-120 49
anna.uusitalo@pajala.se