Ledamöter i kommunfullmäktige 2018-2022

Ordinarie
Stig Töyrä (KD), Ordförande
Birgitta Rantatalo (S), Vice ordförande
Ulrica Hammarström (S)
Leif Smedkvist (S)
Jenny Eriksson (S)
Roland Karlsson (S)
Erling Fredriksson (S)
Marina Smedqvist (S)
Johny Lantto (FrS)
Maria Törmä Lindmark (FrS)
Gustaf Karvonen (FrS)
Veronica Andersson (FrS)
Anna Kumpula Kostet (V)
Linda Jonsson (V)
Maria Alldén (V)
Hans-Erik Fors (V)
Leif Gramner (KD)
Irene Lundholm (KD)
Anita Sköld (M)
Björn Sohlberg (M)
Anita Weinz (SJV)

Ersättare
Hans Smedqvist (S)
Beatrice Svarvare (S)
Anders Lehtipalo-Nilsson (S)
Sanna Jatko (S)
Göran Mörtlund (FrS)
Anna Taavola (FrS)
Eva Alldén (V)
Karl Lauri (V)
Peter Ericsson (KD)
Håkan Kero (KD)
Rudolf Lundholm (M)
Christer Liminka (M)
Mats Bodmark (SJV)
Ann-Sofie Henriksson (SJV)

Uppdaterad: 2019-01-24 15.17 av linhuh