Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. 

Ledamöterna väljs i direkta val av röstberättigade invånare som är folkbokförda i kommunen. En ledamot av kommunfullmäktige måste vara mantalskriven i kommunen och minst 18 år gammal.

Kommunfullmäktige i Pajala kommun har 21 ledamöter.

Uppdaterad: 2019-01-27 15.17 av linhuh

Kontakt

Ordförande
Stig Töyrä, KD

Vice ordförande
Birgitta Rantatalo, S