2019-12-20 Jul…

Nu nalkas julen med stormsteg. För många är det sista dagen innan julledigheterna. Många kommer att kunna ta lite extra lediga dagar och vara ledig fram till i början på januari.  Jag hoppas att ni kommer att få en lugn och fröjdefull jul tillsammans med dem som är viktiga för er.

Befolkningskurvan fortsätter peka positivt för kommunen på helår, vilket är oerhört roligt. Till sista oktober verkar det vara + 30 personer. Vi ser att vi har ungefär samma inflyttning som föregående år, men att utflyttningen har bromsat in. Vi ser också att vi fortsatt har en relativt låg arbetslöshet. Om man bryter ned arbetslösheten, ser vi att vi har drygt 70-80 personer som är öppet arbetslösa.

Jag antar att ni som jag följer med i utvecklingen kring arbetsförmedlingen, där nedläggningarna har bromsats upp under 2020 och att ambitionen från arbetsförmedlingen är att man ska även fortsättningsvis finnas i de flesta kommuner. Det är ett oerhört välkommet besked, eftersom vi är oroliga att dom som är längst ifrån arbetsmarknaden kommer att få en även svårare framtid.

Skolan i Pajala har gått in en samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket. Där kommer vi att få en långsiktig samverkan om hur man förbättrar vår skola vilket vi från kommunledningen anser vara oerhört viktigt. Skolledningen håller även på att arbeta med en handlingsplan, för att få en bättre arbetsmiljö i skolan för både elever och personal.

Flygplatsen har nu under december månad besök av Tomteflygen från England. Det är 11 flyg som landar på Pajala flygplats med 180 besökare varje gång. Ett härligt tillskott på flygfronten. Vi håller på att se över möjligheter att utöka och skapa nya möjligheter för lokala företagare att ta ned sina besökare hos oss istället för andra flygplatser.

Under hösten har vi besökt några företag till inom ramen för branchkalendern bla A lotta love, Korpilombolo Kulturförening, Lovikka träförädling, Träningsstället, Meän Raatio, Rajamaa, Norrbehandling Vill ni veta mer så hittar ni reportagen från våra besök här:

https://pajala.se/Pajala-kommun/naringsliv-och-utveckling/Branschkalender-2019

Efter fullmäktige i oktober hade vi en workshop kring att vara en digital nomad. Där är en förutsättning för att man har en tillräckligt bra digital infrastruktur för att man ska kunna arbeta platsoberoende. Det var intressanta föreläsningar och diskussioner kring hur det kan fungera i våran kommun. Vi håller också på att titta på möjligheter att skapa en sådan digital hubb i någon kommundel, som ett första steg.

Vi fortsätter även med arbetet för att få en bättre post och paketleverans i kommunen tillsammans med Closer. Vi har haft ute en enkät där våra företagare har haft en möjlighet att svara, för att projektet ska ha så bra och riktig information som möjligt.

 

Så jag vill önska ER en God Jul och Gott Nytt År /

Ulrica Hammarström

Kommunalråd

Uppdaterad: 2019-12-20 14.23