2019-04-09 April....

Nu går vi in mot ljusare tider och värmen smälter bort den snö som har kommit under vintern. Det sägs att det har kommit över 1 meter men då man är ute i skog och mark, känns det inte så…

Det blev en kort säsong för skidentusiasterna i Sattajärvi skidcenter, vilket är oerhört tråkigt. All den kraft och energi som dom lägger ned ideellt för att driva anläggningen och så är det vädret som sätter stopp för öppettiderna.

Nu går vi in i april månad och mars och april, det är årsmöten och årsstämmornas månad. En febril aktivitet inom föreningsvärlden och det är kul att se att så många lägger ned tid på ideellt arbete.

Vi har under feb, mars inom ramen för branchkalendern hunnit besöka ett antal företag inom kommunen och det fortsätter vi med under april. Vi har besökt Kangos taxi, Smedkvist Transport, Arctic Road, Malmtransport Norr, Skapa Ide och design, Gardin och pynt, Artemis och i dagarna besökte vi med Åkes livs och Susanns livs i Muodoslompolo. Jag har försökt vara med på alla men tyvärr missat 2 st. pga. andra åtaganden. Det är bra för både mig och kommunen att få en inblick i vad företagarna möter för utmaningar. Jag hoppas också att de företag vi besöker känner att det ger något för dom. Hur kan vi som kommun och näringsliv arbeta tillsammans? Vill ni veta mer? Kika in och läs reportagen från våra besök här:

https://pajala.se/Pajala-kommun/naringsliv-och-utveckling/Branschkalender-2019

Som jag skrev om förra gången, så går vi in i budgetförhandlingar inför 2020 nu. I veckan har startat upp politiskt. Förvaltningarna har jobbat på under våren med att ta fram sin rambudget och hur den ska kunna anpassas till den minskande ram vi ser framför oss. I den budget som vi har att arbeta med finns det ca 10 miljoner som vi måste hitta besparingar till. Minst lika viktigt är fördelningen av investeringsmedel. Vad behöver vi satsa på och vad vill vi?

I början av mars hade vi landsbygdsminister Jennie Nilsson på besök hos oss. Det var ett bra möte där vi fick presentera oss för henne och lyfta de frågor som vi ser påverkar vår utveckling som glesbygdskommun. Några av dom saker vi tog är bla. att folk uppmuntrats/hänvisats flytta från landsbygden till städerna och där staten succesivt försvårat för människor att leva på landsbygden behöver vi nu satsa enormt med resurser på att hitta nya medborgare för att klara utmaningar med kompetensförsörjning. Ett samhälle som sakta systematiskt nedmonterats behöver geografiskt och förutsättningsmässigt anpassade regelverk för att kunna utvecklas. Möjlighet att starta, anställa, bygga och transportera men självklart de grundläggande rättigheterna med trygg sjukvård, bra vägar och service är något som våra kommunmedborgare nu kraftigt börjat tvivla på. Vill verkligen regeringen att hela Sverige ska leva? Är vi som bor på landsbygden lika mycket värda? Hur skapar vi ett näringsliv som är attraktivt för kvinnor med de resurser vi har? Hur får vi ungdomar att vilja stanna på landsbygden? Bränsleskatten, bil är för oss i Pajala kommun det enda möjliga färdmedlet. Företag inom våra näringar fraktar samtidigt som busslinjer dras ner och skolor tvingas stänga, människor pendlar till sina jobb, föräldrar skjutsar sina barn till aktiviteter. Det kommer aldrig att finnas lokaltrafik eller möjlighet att åka tåg i våra områden. Vägarna har en generellt lägre standard och här bygger god trafiksäkerhet i det stora hela på lokalkännedom vilket är oacceptabelt. Bredbandsutbyggnad och digitalisering är något som självklart gynnar befolkningen och företagen här, men kraven på täckning är och hastigheten på digitaliseringsprocessen är tuff att leva upp till i en kommun med små/begränsade resurser och stora ytor. Telia river i dag kopparnät och ADSL stationer, detta är för flera av våra medborgare den enda möjligheten till uppkoppling och digitala tjänster. Samtidigt överförs stora delar av ansvaret för uppbyggnaden till kommunen. För Pajala är kostnaden för en täckningsgrad upp till det statliga målet ca 300 mkr enligt PTS.

Digitaliseringens utmaningar har vi också lyft med ett antal andra aktörer som vi träffat, så det är något som vi jobbar på löpande med. I dagarna har ett projekt startat upp som heter Smarta hållbara byar. Där har LTU och Regionen ett uppdrag att utveckla samhällsservicen på landsbygd, för att hålla landsbygden levande. Det finns ett antal olika saker dom kommer att se över, kontaktvägar till kommuner och myndigheter för att underlätta för medborgare, samåkning/samarbete transporter, nya tekniska lösningar mm. Pajala och Arjeplog kommer att delta i ett seminarium där vi kommer att lyfta dessa frågor ur vårt perspektiv med både möjligheter och utmaningar. Pajala kommer även vara en av pilotkommunerna i projektet så mer information kommer…

Ha det gott i vårsolen /

Ulrica Hammarström

Kommunalråd

Uppdaterad: 2019-04-09 11.15