Livsmedelsföretagare

Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag ska det registreras eller i vissa fall godkännas hos behörig kontrollmyndighet som är Livsmedelsverket, länsstyrelsen eller kommunen. För de flesta livsmedelsföretag ska detta ske hos det kommunen.

Ska ditt företag registreras eller godkännas?

Verksamheter där livsmedel säljs eller levereras direkt till slutkonsument, till exempel butiker, catering, personalmatsalar, cafeér och restauranger ska registreras. Verksamheten ska ha passande lokaler och ett system för egenkontroll. Registrering ska ske 2 veckor innan verksamheten påbörjas och en kostnad på 720 kr tas ut.

Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag ska godkännas.

Detta innebär att verksamheten måste visa upp lämpliga lokaler och tillräckliga system för egenkontroll  innan verksamheten får starta. För godkännande tas en avgift ut för prövning som motsvarar en årsavgift för anläggningen, det vill säga den avgift som Plan- och miljönämnden tar ut varje år ut för kontroll av att anläggningen uppfyller gällande livsmedelslagstiftning.

Oavsett om ditt företag omfattas av registrering eller godkännande måste du meddela kontrollmyndigheten om du vill göra förändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör.

Uppdaterad: 2016-07-07 10.22

Kontakt

Miljöinspektör
Evgeny Krakov
0978-120 38
evgeny.krakov@
kommun.pajala.se

Miljöinspektör
Emiliano Santos
0978-122 52
emiliano.santos@
kommun.pajala.se

Miljöinspektör
Martina Törmä
0978-120 37
martina.torma@
kommun.pajala.se

Externa länkar

Livsmedelsverket