Nätverk och mötesplatser

Det är i det mänskliga mötet som affärerna tar form. Därför skapar och deltar kommunen i mötesplatser där företagare kan träffas.

Vi ordnar seminarier, nätverksträffar och andra aktiviteter utifrån er företagares behov. Exempel på dessa är bland annat:

- Mötesplatser för näringslivet och kommunen
- Arrangemang som sker i samverkan med olika aktörer och företag i kommunen.

 

Uppdaterad: 2017-06-22 15.25