Processtöd för företagare som fått investeringsstöd

Nu har du och ditt företag möjlighet att delta i en satsning från Tillväxtverket och Region Norrbotten som innehåller ett kunskapsstöd/processtöd i jämställdhet och mångfald. Erbjudandet vänder sig till de företag som beviljats investeringsstöd av Länsstyrelsen/Region Norrbotten. Syftet med insatsen är att öka kunskapen kring hur man kan arbeta långsiktigt för att nå både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder till sitt företag för att nyrekrytering och tillväxt i företaget ska underlättas.  

Klicka här för att läsa mer.

Uppdaterad: 2017-06-12 10.07 av linhuh