Pressrelease från Pajala!

Hjärnstorm i Pajala inför två gruvstarter. Pajala går nu från glesbygdskommun till en expansiv tillväxtregion på några få år. Bland annat startar två gruvor i området med många hundra nya jobb. 100 pajalabor ska samlas för att kollektivt kläcka idéer till nya affärmöjligheter för småföretag - både kring och utanför gruvorna.

Uppdaterad: 2018-05-09 09.10 av linhuh