Vähemmistökielten toimintaohjelma

Pajalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden,  vuoden 2019 loppuun voimassa olevan vähemmistökielten toimintaohjelman. Koko kuntaa koskeva ohjelma sisältää toimenpiteitä kansallisten vähemmistökielten, erityisesti meän- ja suomenkielen, tukemiseksi ja kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi. Ohjelman tavoitteena on meänkielen elvyttäminen, suomenkielisen palvelun parantaminen sekä näiden kielten statuksen nostaminen. Ohjelma kohdistuu varsinkin lasten ja nuorten toimintaan sekä kulttuuritoimintaan.

Vähemmistökielten toimintaohjelma 2017-2019 (ruotsinkielinen)

Uppdaterad: 2019-08-16 14.08