Avustushakemukset - hakuohjeet

Yksityishenkilöt tai yhdistykset voivat hakea avustusta kunnan vähemmistökielirahoista. Avustusta voidaan myöntää vähemmistökieliä ja -kulttuuria edistävään toimintaan. Avustettavan toiminnan on oltava kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) pyrkimysten mukainen.

Apurahahakemus tehdään oikealla olevassa linkissä ”Hakemuslomake”. Hakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai meänkielellä. Ainoastaan täydellisesti täytetyt hakemukset käsitellään. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakijan täytyy toimia Pajalan kunnassa tai tehdä paikkaan sitomatonta työtä, (esimerkiksi internetissä). Apurahaa voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten viimeiset jättöpäivät ovat joka vuosi huhtikuun ensimmäinen päivä (syksylle) ja marraskuun ensimmäinen päivä (keväälle). Avustuksensaajat päättää vähemmistölautakunta.

Avustuksensaajan on ilman muistutusta viimeistään seuraavan vuoden helmikuussa avustuksen käyttämisen jälkeen toimitettava vähemmistökieliasiain käsittelijälle kirjallinen selvitys avustuksen käytöstä. Kunnalla on oikeus periä avustus takaisin kokonaan tai osittain, mikäli avustusta ei ole käytetty hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Kysymyksiä hakemuksesta tai hakumenettelystä voi esittää vähemmistökieliasiain käsittelijälle, jonka yhteystiedot ovat oikealla.

Uppdaterad: 2019-02-08 17.07