Planketit

Tästä sie löyät joitaki plankettia, mikkä Pajalan kunta käyttää. Jokku niistä saattaa suoriksi taattorilla täyttää, toiset saattaa kirjottaa ulos ja täyttää käsin.

Jos et sie löyä jotaki plankettia, niin kontaktaa kuntaa väkselin kautta: 0978-120 00.

Minuriteettikielirahoitten hakemus

Elatustuen ensimäinen hakemus

Elatustuen uusimishakemus

Sosiaalipalvelulain (SoL:in) mukanen hakemus

 

Uppdaterad: 2018-08-15 14.55