Förskolan Jägaren hissar Grön Flagg

Jägarens förskola hissar Grön flagg, en certifiering från Håll Sverige rent och har som syfte att barn och pedagoger jobbar med hållbar utveckling utifrån olika teman.

I kommunen är Jägaren den första förskolan som certifieras och det ska firas!

Välkomna på flagghissningen så berättar vi mer om Jägarens områden och hur de jobbat med frågorna tillsammans med barnen.

Datum: Torsdag 4 juni
Tid: 09.00 hissas flaggan för miljömedvetna barn
Plats: Förskolegården, Garvaregatan 13

Fakta om Grön Flagg:
Med verktyget Grön Flagg blir arbetet med hållbar utveckling en naturlig del av det dagliga
förskole- och skolarbetet.

Pedagoger väljer tema och utvecklingsområde, som de sedan arbetar med under en period om två år.

Handlingsplanen utgår från förskolans läroplan Lpfö-98 rev.2010. De områden som pedagoger vill utveckla blir grunden i förskolans handlingsplan och till varje område kopplas ett tema.
De sex Grön Flagg-temana är:

  • Livsstil och hälsa
  • Närmiljö
  • Vattenresurser
  • Klimat och energi 
  • Konsumtion
  • Kretslopp
Uppdaterad: 2015-05-29 10.52