...Uppdaterad: Vattenläcka i Korpilombolo - Felsökning pågår

2017-03-15: Vattenläcka har påträffats i Korpilombolo. Tekniska enheten arbetar med att lokalisera läckan. Felsökning och eventuell reparation kan medföra störningar i vattentillförseln mellan kl. 22.00-06.00.

2017-03-16: Vattenläckan har lokaliserats, med anledning av reparationsarbete stängs vattnet av cirka kl.13.00 och är avstängd på obestämd tid. Det område som berörs omfattar delar av överkalixvägen, torggatan och bäckvägen i Korpilombolo. Vatten finns att hämta från brandstationen.

Informationen kan komma att uppdateras.

Uppdaterad: 2017-03-16 08.14