VA-ledningar byts ut i centralorten - Pajala Kommun


VA-ledningar byts ut i centralorten

Under hösten 2015 byter tekniska enheten ut vatten- och avloppsledningar i centrala Pajala längs Tornedalsvägen.

Detta med anledning avTrafikverkets förväntade ombyggnation av vägen som påbörjas 2016.

Grävningarna medför tyvärr störningar i trafiken och stundtals även vattentillförseln.

Uppdaterad: 2018-07-25 13.19