Starta grannsamverkan

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), informerade under Pajala kommuns Hälsoråd 2017-09-13 om möjlighet till grannsamverkan.

Med anledning av detta sprids information till er som är intresserade av att starta grannsamverkan i kommunen. Meddela ert intresse till Polisen i Pajala (114 14) eller BRÅ samordnaren i Pajala kommun (0978-120 00). För mer information om grannsamverkan gå in på http://samverkanmotbrott.se/ och www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh