Kommunfullmäktige 2017-10-23

Video från fullmäktige

Se det inspelade mötet nedan från 2017-10-23

Ärenden

1. Information från Pajala Värmeverk AB
2. Budget 2018
3. Anmälan om ny ledamot
4. Valärende – Plan- och miljönämnden
5. Utskrifts- och kopieringstaxor
6. Revidering av reglemente för kommunala Minoritetsrådet/ Minoritetsutskottet
7. Minoritetsrådet - utskott
8. Revidering av riktlinjer om bidrag till kultur- och språkinsatser
9. Motion – Barnomsorgstaxa
10. Motioner
11. Interpellationer och frågor
12. Delgivningar

Teknisk checklista

1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet.
4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.
5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari eller Chrome för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48