Video från fullmäktige

Se video av mötet inspelat i Folkets hus i Pajala. Videon kan ses i fönstret nedan här och på Pajala Kommuns Youtube. 

 

Ärenden
1. Information från Pajalabostäder AB
2. Avsägelse av förtroendeuppdrag
3. Entledigande
4. Val – Socialnämnden
5. Val – Kultur- och utbildningsnämnden
6. Val – Gymnasienämnden
7. Val – Kommunstyrelsen
8. Val - Valberedningen
9. Kultur- och folkbildningsplan 2017 – 2020
10. Tillämpningsregler och taxa för förskola och fritidshem
11. Delårsredovisning
12. Strategi för digitalisering och digitala tjänster
13. Ändring av bolagsordning IT-Norrbotten
14. Motion – Besparingar i kommunens ekonomi
15. Avrapportering av inkomna motioner
16. Motioner
17. Interpellationer och frågor

Teknisk checklista
1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 
4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.
5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari eller Chrome för Mac.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48