Pressmeddelande rörande antal mandat i fullmäktige

Pajala kommun beslutade 2015 (KF 2015-06-15 § 43) att minska antalet mandat i Kommunfullmäktige, från nuvarande 33 till 21 mandat. Ändringen skulle träda i kraft från och med 2018 års val.

Under sommarmånaderna fick kommunen kännedom om att denna förändring inte hade anmälts och därmed inte hade registrerats i det nationella valdatasystemet. Därmed skulle inte ändringen kunna träda i kraft.

Under måndagen fick kommunen av Valmyndigheten ny information kring ärendet, Valmyndigheten meddelade att de funnit en teknisk möjlighet att ändra i valdatasystemet i enlighet med det kommunen beslutade 2015.

Kommunalrådet Anna Kumpula Kostet har fört diskussioner med gruppledarna i Kommunfullmäktige och det har konstaterats att det beslut som fattats av kommunfullmäktige är det beslut som finns och som gäller. Pajala kommun har därför meddelat Valmyndigheten att kommunen går till val av 21 ledamöter till Kommunfullmäktige. Valmyndigheten genomför därmed en teknisk rättelse.

Anna Kumpula Kostet kommenterar ärendet så här:

- Det är beklagligt att det blir sådana här svängningar i ett viktigt ärende så pass nära valet. Det känns ändå positivt att det beslut som Kommunfullmäktige fattat också kan genomföras och inte faller på ett administrativt misstag. När det gäller den politiska strukturen ger detta ett handlingsutrymme för att se över den efter valet vad gäller nämnds och styrelsenivåerna. Jag tror vi behöver se om vi kan vidga den på något sätt för att ändå ha en bra demokratisk insyn och breda och förankrade beslut.

Kontaktpersoner:

Anna Kumpula Kostet (v), Kommunalråd, 0978-120 05. Per Skalk, Kommunchef, 0978-120 01

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh