Nedskräpning på återvinningsstationer

Pajala kommun har under senaste tiden fått in mycket klagomål angående tömning och renhållning av återvinningsstationerna.

Pajala kommuns entreprenör sköter tömning och städning av tre återvinningsstationer och dessa är:

 • Kardis: Samlingslokalen
 • Kihlanki: Fd skolan
 • Keräntöjärvi: Fd affären


Vd synpunkter på dessa tre kan ni kontakta:

Miljö & Teknik i Kangos AB 0978-717 55
Tekniska avdelningen vxl 0978-120 00

 

Kommunen ansvarar inte för skötseln av de övriga återvinningsstationer som finns i kommunen, dessa sköts av ett fristående företag FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Dessa stationer är:

 • Pajala:  Sommarvägen samt Kirunavägen 49 
 • Tärendö: Skolan
 • Kangos: Tievavägen 2
 • Korpilombolo: Strandvägen/Industrivägen
 • Junosuando: Brandstationen
 • Sattajärvi: Fd affären (mitt i byn)
 • Saittarova: Affären
 • Kainulasjärvi: Fd skolan
 • Kaunisvaara: Folkets hus
 • Muodoslompolo: Affären
 • Kitkiöjärvi: Träffpunkten 

Det är FTI som kan ordna med extra tömning eller städning på dessa stationer, inte kommunen.  Har ni några synpunkter angående städning och tömning av dessa stationer ska ni kontakta FTI på telefon: 0200-88 03 11.

Information om ID numret till respektive FTI återvinningsstation, samt dess städschema inklusive senaste och nästkommande planerade tömning hittar ni på http://www.ftiab.se/173.html (välj Pajala kommun och sedan klicka på den röda platsmarkeringen på kartan).

Plan- och miljöavdelningen arbetar för att förhindra nedskräpning i vår kommun. Upplever ni att tömning och städning på en återvinningsstation inte fungerar som det ska får ni gärna ta en bild och maila den med stationens namn och datum till planmiljo@pajala.se

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48