Medborgarceremoni på Soltorget - Pajala Kommun


Medborgarceremoni på Soltorget

På söndag 5 juli uppmärksammas nyinflyttade som har folkbokfört sig i kommunen de senaste tolv månaderna samt nya svenska medborgare under en ceremoni på Soltorgsscenen.

Kom och hälsa våra nya medborgare välkomna!

Uppdaterad: 2018-07-25 13.19