Kommunfullmäktige 2018-04-23

Ärenden

1. Årsredovisning 2017

2. Revisionsberättelse år 2017

3. Ansvarsfrihet år 2017

4. Investeringsäskande Tallgårdens trygghetsboende

5. Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026

6. Lapplands Kommunalförbund – Årsredovisning 2017

7. Upprop – Kärnkraften i Pyhäjoki

8. Nämndernas delegationsbeslut

9. Avsägelser

10. Valärende – Valnämnden

11. Valärende – Överförmyndaren

12. Svar på motion – Lastpall till återvinningsstationen

13. Svar på motion – En budget kopplad till verksamhetsplan 2017-2019

14. Motioner

15. Interpellationer och frågor

Klicka här för att se kallelse.

Klicka här 2018-04-23 för webbsändning. Obs, länk tillkommer efter sammanträdet. Tekniska problem gör att vi inte kan direktsända idag 2018-04-23. Inspelning av sammanträdet kommer att delas på Youtube så snart som möjligt efter sammanträdets avslut.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh