...INBJUDAN TILL WORKSHOP ”Stöd utvecklingen av socialt entreprenörskap”

Region Norrbotten bjuder in till workshop för att samtala om sociala företags, entreprenörers och initiativs möjligheter att kunna svara på våra samhällsutmaningar.

Syftet med workshopenär att kartlägga utvecklingsmöjligheter och behov för sociala företag och sociala entreprenörer i länet.

Mer info i bifogad inbjudan


Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av eriwaa