Nytt telefonnummer till Giftinformationscentralen

Ni når giftinformationscentralen via telefonnummer 010-456 67 00. 

Uppdaterad: 2018-05-21 14.18 av linhuh