Nytt telefonnummer till Giftinformationscentralen

Ni når giftinformationscentralen via telefonnummer 010-456 67 00. 

Uppdaterad: 2017-10-18 08.52 av linhuh