Nytt telefonnummer till Giftinformationscentralen

Ni når giftinformationscentralen via telefonnummer 010-456 67 00. 

Uppdaterad: 2017-08-02 13.15 av linhuh