Försäljning av ridstall

Ridstall till salu

Pajala kommun bjuder in intresserade att lämna anbud på fastigheten Pajala 16:61, Tornedalsvägen 106. Fastigheten inrymmer ett ridstall, en ridhall samt magasinsbyggnad och garage/carport. Magasinsbyggnad samt garage/carporten har ett avtal om nyttjanderätt för grannfastigheten.

Klicka här för att se ritning 1 (pdf)

Klicka här för att se ritning 2 (pdf)

Klicka här för att se ritning 3 (pdf)

Bilder av fastigheten syns i bildspelet ovan.

Totalarean för fastigheten är 34 796 kvadratmeter.

Ridhuset är 42,4 m x 21,9 m med en takhöjd på 4,5 meter.

Ridstallet är 35,5 m x 13,6 m. Till ridstall finns även en tillbyggnad avsedd som hölada på 29,5 m x 10 m.

Garagebyggnad/Maskinhall  21,5 x 10 = 215 kvm (inv. golvyta)

Isolerad garagedel 8 m * 10 m = 80 kvm (Inv. höjd 3,50m)

2 st Tomi vikportar 3,30 m * 2,90m (h x b)

Ej indraget  va

Oisolerad maskinhall 13,5 m * 10 m = 135 kvm

1 st skjutdörr enkelplåt 3,30 m * 7 m (h * b)

Taxeringsvärdet 883 000 kronor

Utöver nyttjanderätt till garage/carport finns andra servitut som både belastar och ger förmåner till fastigheten.

Området är inte detaljplanelagt. Om annan verksamhet än ridstall ska bedrivas måste bygglov sökas.

Anbuds skickas senast 26 januari elektroniskt till markhandlaggare@pajala.se

Efter att anbud gåtts igenom kommer de fem högsta anbuden beredas möjlighet till budgivning.

Fastigheten går att beskådas på egen hand men framkomlighet på vägen kan inte garanteras då snöröjning upphört december 2017. 15–17 januari garanteras att vägen kommer vara plogad. Visning av de låsta utrymmena sker också under dessa dagar.

Frågor men anledning av denna försäljning ställs till markhandlaggare@pajala.se eller  tel 0978-120 25.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh