Med den nya lagen försvinner kravet på fysisk anslagstavla då den inte i juridisk mening kommer räknas som anslagstavla efter den 1 januari 2018 och fullmäktiges sammanträden behöver inte längre annonseras i ortstidning. Tillkännagivanden och anslag av protokoll sker istället genom den webbaserade anslagstavlan.

Som serviceåtgärd kommer Pajala kommun ha kvar den fysiska anslagstavlan tills annat meddelas. Anslagstavlan är för tillfället placerad i kommunkansliet.

Efter genomförd ombyggnation kommer dator att finnas tillgänglig för allmänheten i kommunhusets foajé.