Badvattnet är av god kvalitet i Pajala kommun

Plan- och miljöavdelningen har tagit vattenprov vid fyra av kommunens badplatser: Isojärvi i Junosuando, Myllyoja i Pajala, Pentäsjärvi och Ohtanajärvi. Vattenkvaliten på samtliga badplatser är tjänlig, vilket betyder att bakteriehalterna är låga nog för att inte innebära en hälsorisk.

Provtagningar kommer att ske varje vecka fram till vecka 31.

Resultaten från provtagningarna kan ses på Havs- och vattenmyndighetens hemsida:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-pajala-kommun.html

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48