Fritidshem

Fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Vi tar emot elever i åldrarna 6-12 år; alttså från förskoleklass till årskurs 6. Fritids ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda meningsfull fritid, samt främja kontakter och social gemenskap.

Så här kan en dag se ut på Fritids i Pajala
06.00 öppnar fritids. En ur personalen tar emot de tidiga eleverna i ”Borgen” som är fritids egen mötesplats i första hallen.

07.30 är det dags för frukost. Vi äter frukost i skolmatsalen.

08.25 börjar skolan. Fritidspersonalen har tilldelats varsin klass som de arbetar  i under skoldagen.

13.30 slutar skolan och fritids tar vid. Varje fritidspersonal har samling med  fritidsbarnen från sin klass. Ibland är det en kort samling och ibland en lite längre samling då vi leker, samtalar eller spelar något spel.

13.45-14.30 äter vi mellanmål i skolmatsalen och sedan är vi ute och har ”veckans lek”.

14.30-16.00 finns olika aktiviteter som eleverna kan välja mellan. De kan stanna ute med alla de aktiviteter som där kan göras eller så kan de välja att gå in.

Inne kan eleverna välja mellan många olika rum och aktiviteter. De kan jobba i verkstan, delta i lekar i samlingssalen - ibland organiserade, ibland spontana lekar. Legorummet erbjuder bygglek och i ”Borgen” kan man sitta och pyssla, rita och spela spel.  Flera klassrum är också tillgängliga under fritidstid för lekar, lyssna på musik, träna in danser eller teaterföreställningar, egna spontana lekar, m.m.

16-tiden avslutar och städar vi i verkstan, samlingssalen och lite allmän hopplockning.

16.15 fruktstund

17.30  stänger fritids.

Uppdaterad: 2017-12-19 11.08

Kontakt

Rektor
Gun-Britt Kangas
0978-123 02
070-221 41 51
gun-britt.kangas@
edu.pajala.se

Korpilombolo och Sattajärvi
Rektor

Leif Rönnbäck
0978-123 42
072-205 50 45
leif.ronnback@
pajala.se

Interna länkar

Tillämpningsregler för förskola och fritids

Ansökan - Förskola och fritidsverksamhet

Utökad barnomsorg - kvällstid