Förskoleklass

Från och med det år barnet fyller 6 år erbjuder kommunen plats i förskoleklass. Förskoleklassen är en skolform som följer skolans läsår och är avgiftsfri.

Kapitel 1 och 2 i Läroplan för grundskolan styr verksamheten i förskoleklass. Det är kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt som ger förskoleklassen dess identitet. Klicka HÄR så hittar du läroplanen på Skolverkets hemsida (extern länk).

Uppdaterad: 2016-07-05 13.57