• Vy vattentornet

Vatten & Avlopp

I Pajala kommun finns 26 vattenverk som försörjer kommunmedborgarna med vatten. Det finns 15 avloppsreningsverk och 36 avloppspumpstationer som ser till att avloppsvattnet renas i alla våra tätorter och omkringliggande byar.

Styrdokument för VA-taxa och allmänna bestämmelser för användande av Pajala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar gäller från 2009-07-01.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 §47 att höja taxan med 5 % för vardera åren 2015, 2016 och 2017. Därefter en årlig höjning med för aktuell verksamhetanpassad index då konsumentprisindex (KPI) i detta sammanhang ej ärlämpligt.

I de fall anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet inte är möjlig måste en egen avloppsanläggning alternativt en gemensam avloppsanläggning finnas.

Uppdaterad: 2018-08-23 11.05

Kontakt

Tekniska avdelningen
Vatten och avlopp

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Kundtjänst
0978-120 55
0978-121 25

Elektroniskfelanmälan: www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar semestertider dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01

 

Enskilda avloppsanläggning
Plan-och miljöenheten
0978-120 00

 


Pajala kommuns Allmänna bestämmelser VA

Dokument ABVA 2009