Parker och grönområden

Förvaltning av Pajala kommuns grönytor är uppdelade i fem distrikt; Pajala, Korpilombolo, Tärendö, Junosuando och Muodoslompolo. Inom varje distrikt sker underhåll av parker, grönytor kring verksamhetsfastigheterna och även kring Pajalabostäders fastigheter.

I underhåll och skötsel ingår bland annat gräsklippning, plantering och beskärning av buskar, krattning, sopning, plantering och skötsel av sommarblommor och övrig utsmyckning.

Uppdaterad: 2016-07-12 08.38