Gatubelysning

Vägbelysningsbeståndet utefter allmänna och enskilda vägar inom Pajala kommun omfattar för närvarande cirka 3 100 ljuspunkter (armaturer). Av dessa bekostar kommunen cirka 2 700 stycken. Det ekonomiska ansvaret för övriga 400 stycken,  åvilar Trafikverket.

Pajala kommun kommer succesivt att byta ut alla kvicksilverarmaturer då dessa kommer att sluta tillverkas och säljas utgången av 2014. Detta medför stora utgifter för vägbelysningen vilket i sin tur kommer att innebära minskat investeringsutrymme för tex. infartsbelysningar.

Trafikverket kommer att bygga om vägbelysningen i Pajala, Kaunisvaara och Lovikka under de närmsta åren. Vattenfall kommer att investera i sitt elnät i stora delar av kommunen de närmsta åren. Detta medför att Pajala kommun kommer att prioritera att bygga om sitt vägbelysningsnätet i dessa byar.

Drift och underhåll

Drift och underhåll av vägbelysningen utförs av våran entreprenör JOWAB. Frågor om uppsättning av nya ljuspunkter, flyttningar och dylikt handlägges och beslutas av Tekniska enheten på kommunen.

Kostnader

Den årliga driftkostnaden för el och elnätsavgift varierar mellan 300-650 kronor per ljuspunkt, därtill tillkommer kostnader för förnyelse av stolpar, kablage, lampor, arbetskostnader med mera.

Felanmälan

Vi är tacksamma att få in anmälningar på felaktigheter på belysningspunkterna eller på linjenätet. Kontakta Tekniska avdelningen med din anmälan, telefonnummer och e-postadress finns på höger sida. Du kan också söka oss via kommunens växel telefon 0978-120 00.

 

 

Uppdaterad: 2018-09-28 15.28 av agnsui

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01