Drift och underhåll gator/vägar

Snöröjning

Snöröjning av kommunens vägar påbörjas när snödjupet vid uppehåll uppgår till 5 cm. (blöt snö) och 7cm (Torr snö) Under pågående snöfall får snödjup fördubblas, så även kväll och natt 20.00 - 03.00. Med pågående snöfall avses nederbörd av snö med minst 1 cm/timme.

Snöröjning utförs med plogbil, väghyvel och hjullastare. Plogning utförs så att snön fördelas, om möjligt, lika på båda sidor om vägen. Snösträngen vid infarter borttas inte av kommunens entreprenör.

För snöröjning finns en prioriteringsordning som alltid följs, men vid stora mängder snö kan dock tiderna förskjutas.

Sandning

Sandning påbörjas när halka råder. Vanligtvis sandas hela området men ibland kan även tilläggssandning av exempelvis gatukorsningar göras.

Isrivning

Isrivning sker när det bedöms nödvändigt. Vid isrivning röjs även infarterna med efterföljande traktor.

Uppdaterad: 2018-01-19 14.11

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala

Utredare infrastruktur:
Camilla Fredriksson
0978-120 59
kommunalteknik@pajala.se

Entreprenör för områdena:

Pajala Centralort
Junosuando
Korpilombolo
Muodoslompolo 
Telefon 0978-740 45

Tärendö
Telefon 070-218 75 90