Trafik och Infrastruktur

Tekniska avdelningen ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av kommunala vägar/gator samt handläggning av bidrag till enskilda vägar.                                                               
Vi ansvarar även för kommunala parkeringsplatser, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning och trafikfrågor.

Vill du göra en felanmälan på till exempel gatubelysning, vägstandard eller något annat du anser behöver åtgärdas i vår trafikmiljö, vänd dig då till oss på Tekniska avdelningen:
Telefon: 0978-120 00 växeln
E-post: kommunalteknik@pajala.se
Elektroniksfelanmälan: www.pajala.se/felanmalan


Har du frågor eller felanmälningar på det statliga vägnätet kontaktar ni antingen Trafikverket eller deras driftansvarige entreprenör Svevia i Pajala 0978-740 45


Visa större karta

Uppdaterad: 2018-04-13 13.31

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala

Teknisk avdelningschef:
Lisa Stridsman
0978-120 98

Utredare infrastruktur:
Camilla Fredriksson
0978-120 59

kommunalteknik@pajala.se


Avdelningschef IT/Dataenheten

Ewy Krekula
0978-122 01