Trafik och Infrastruktur

Tekniska enheten ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av kommunala vägar/gator samt handläggning av bidrag till enskild väghållning.                                                               
- Vi ansvarar även för parkeringsplatser, parkeringstillstånd för rörelse hindrade, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning och trafikfrågor.

Vill du göra en felanmälan på till exempel gatubelysning, vägstandard eller något annat du anser behöver åtgärdas i vår trafikmiljö, vänd dig då till oss på Tekniska enheten.

Har du frågor eller felanmälningar på det statliga vägnätet kontaktar ni antingen Trafikverket eller deras entreprenör Svevia i Pajala 0978-740 45


Visa större karta

Uppdaterad: 2017-01-19 16.00

Kontakt

Tekniska enheten
Sommarvägen 6
984 32 Pajala

Teknisk chef:
Lisa Stridsman
0978-120 98
lisa.stridsman@
pajala.se

Felanmälan:
Kvällar och helger:
0920-22 80 55
Övrig tid (07.00-15.30)
0978-120 00

Avdelningschef IT/Dataenheten
Ewy Krekula
ewy.krekula@
pajala.se