Synpunkter och klagomålshantering

Dina åsikter är värdefulla för oss

Omsorg angår oss alla. Det skall vara lätt att lämna synpunkter. Du kan lämna positiva eller negativa synpunkter utifrån dina eller någon annans upplevelser.

Synpunkterna är mycket värdefulla för oss och möjlighet till utveckling eller förbättring är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Uppdaterad: 2017-03-29 15.53

Kvalitetsledare:
Mervi Kostet
Telefon: 0978-129 38
mervi.kostet@pajala.se

MAS Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska
Kvalitetsledare
Andreas Uusitalo
Telefon: 0978-120 81