Nytt korttidsboende i Pajala

Nytt korttidsboende på Älvbacka med tio platser

I mitten av februari 2014 öppnar det nya korttidsboendet i samma byggnad som Älvbacka äldreboende och Pajala Hälsocentral. Samtidigt stängs Garvaregårdens tidigare par- och korttidsboende.

Det är den gamla OBS-avdelningen som har renoverats, och kommer tillbaks i ny skepnad som kommunalt korttidsboende med tio platser. Efterfrågan på korttidsplatser är stor och vi är glada att kunna erbjuda ett nytt korttidsboende, som är specialiserat på att ta hand om de behov som brukarna har.

Att bo på korttidsboende

Man kan behöva bo på korttidsboende av olika skäl.

En del brukare har behov av växelvård som ger anhöriga viss avlastning. Man bor kanske en vecka per månad på korttidsboendet och resten av tiden hemma med stöd av anhörig eller hemtjänst.

Andra brukare kan ha drabbats av sjukdom och behöver mellanlanda på ett korttidsboende för rehabilitering, innan de kan flytta hem.

Ibland kan biståndshandläggaren behöva hjälp med bedömningen av vilken sorts insats en äldre behöver. Omsorgspersonalen kan med stöd av rehabpersonal och sjuksköterska bedöma vilket stöd personen behöver för att kunna bo kvar hemma eller om det är lämpligare att flytta till ett äldreboende.

Gemensamt för alla brukare på korttidsboendet är att det ska finnas ett tydlig planering av vården och omsorgen där, så att vistelsen blir rätt utformad och till nytta för  brukaren.

Om parboende

Behovet av parlägenheter har hittills varit litet, men för att möta det behov som ändock kan finnas ibland, finns det tre lägenheter på Älvbacka som är lite större. Dessa kan användas till par som vill bo tillsammans i äldreboende. En annan lösning, som kanske är vanligare, är att par som behöver vård och omsorg dygnet runt i ett äldreboende hyr varsin lägenhet på samma avdelning. 

Uppdaterad: 2013-12-20 09.25