Familjerådgivning

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan Ni vända er till familjerådgivningen.

Familjerådgivningen arbetar med par, enskilda och familjer. Vi arbetar med människor i alla åldrar, i olika skeden i livet, med olika sexuell läggning eller etnisk ursprung.

Vi erbjuder tider fredagar jämna veckor med start 1 dec 2017. Besöket kostar 60 kr.

Vill du ha tid för samtal på familjerådgivningen ber vi Dig kontakta administratörerna på Myndighetsgruppen i Pajala kommun på 0978-120 00 vx.

Tillfälliga ändringar kan förekomma.

Uppdaterad: 2017-11-28 11.36