Familjehem

Som familjehem tar du och din familj emot ett barn i ert hem för "stadigvarande vård och fostran" vilket innebär att barnet/ungdomen bor på heltid i er familj. Placeringen kan sträcka sig från en kort tid till en längre tid beroende på anledningen till barnet eller ungdomens behov av att bo i en annan familj. Barnet har samtidigt "umgänge" med, det vill säga, träffar regelbundet sina föräldrar/vårdnadshavare och syskon.

Som familjehem samarbetar man runt barnet tillsammans med socialtjänsten och barnets biologiska föräldrar.

Vill du/ni bli familjehem?
För att bli familjehem krävs att du och din familj har tid och utrymme, både känslomässigt och utrymmesmässigt. Ni ska ha en stabil social situation. Som familjehem kan man vara ensamstående, sambo eller gift, med eller utan egna barn. Att vara familjehem innebär att ta emot ett uppdrag från socialnämnden. Uppdraget medför både rättigheter och skyldigheter.

En viktig uppgift för familjehemmen, förutom att ta hand om barnet, är att hålla kontakt med barnets familj och att samarbeta med andra viktiga personer runt barnet.

Familjehemsuppdraget innebär också en tät kontakt med socialsekreterare som har ansvar för stöd och tillsyn av familjehem.

Stöd & handledning
Socialsekreteraren som ger dig uppdraget ska handleda och stötta dig så att syftena med stödet kan uppnås. Samarbetet mellan familjehemmet och socialsekreteraren är mycket viktigt.

Sekretess
Som familjehem omfattas du inte av sekretesslagstiftningen, dock ska du vara försiktig med att sprida uppgifter om den enskilde.

Ersättning
Som familjehem får man arvodes- och omkostnadsersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter. I Pajala följer vi kommunförbundets rekommendationer.

Intresseanmälan
Om du vill bli familjehem kan du göra en intresseanmälan här eller kontakta en socialsekreterare, se kontaktuppgifter till höger i bild.

Socialförvaltningen utreder alla familjehem. Utredningen består av flera träffar, både i ert hem och på socialkontoret, referenskontakter samt kontroll av social-, polis- samt kronofogderegister. Socialsekreterarna som utför utredningen har tystnadsplikt.

Uppdaterad: 2018-10-09 15.01 av evakum

Kontakt

Socialsekreterare 
Telefon 0978-120 00 vx      
T
elefontid vardagar:
08:30 - 09:30 

Socialchef
Maj-Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 03
Skicka e-post