Barn & familjegruppen

Barn- och familjegruppen arbetar med barn och ungdomar som behöver råd- och stödinsatser i åldern 0-18 år och deras föräldrar. Det kan handla om osäkerhet i föräldrarollen, relationsproblem, ensamhet och isolering, missbruk eller att det förekommer våldssituationer. Barn- och familjegruppen arbetar även med familjerätt

Socialtjänstens uppgift är att utifrån inkommen ansökan, anmälan eller genom information på annat sätt utreda och bistå barn och ungdomar samt deras familjer med råd, stöd och behandling/vård med barnets bästa i centrum.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Vårdnadshavare är dock alltid de som har huvudansvaret för barnens/ungdomarnas trygghet, omvårdnad och fostran. Socialtjänstens roll är att vara ett komplement och stöd till vårdnadshavare i deras uppgift att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.

Vi arbetar i första hand med frivillighet i samråd med barnet/ungdomen och vårdnadshavarna utifrån Socialtjänstlagen. Vi ansvarar även för att utreda behov av insatser som kan ges utan samtycke från barnet/ungdomen och vårdnadshavare, genom  Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Vi har sekretess och får därför inte berätta om de uppgifter vi får kännedom kring om vi inte får samtycke till det från den enskilda som uppgifterna berör.

Om du har frågor eller behöver råd och stöd så hör av dig till oss, våra kontaktuppgifter finner du i spalten till höger i bild.

Vid behov av AKUT hjälp kvällar, nätter och helger, når du socialjouren via Polisen 114 14, begär socialjouren i Pajala.
Den sociala beredskapen gäller i första hand barn och ungdomar som far illa eller behöver skydd samt vuxna som inte kan ta hand om sig själv.

Kontakt:
Växeln:
 0978-120 00
Telefontid:
Måndag-Fredag 
08:30 - 09:30  

Uppdaterad: 2018-10-09 15.00

Kontakt

Socialsekreterare
Telefon: 0978-120 00 vx
Telefontid vardagar:
08.30-09.30

Socialchef
Maj-Lis Ejderlöf
Telefon: 0978-120 03
Skicka e-post