Avgifter

Avgifter för äldreomsorg 2017 (Öppnas i nytt fönster)
Presentation av avgiftssystemet

Färdtjänst
Vad kostar det?

Den färdtjänstberättigade betalar för resan en egenavgift som grundas på Länstrafikens ordinarie enkelprisbiljett på buss, med ett tillägg på 75%. Egenavgiften följer justeringar i Länstrafikens biljettpriser.

Familjerådgivning/Samtalsbyrån 
Till Familjerådgivning/Samtalsbyrån kan man vända sig när man vill samtala med någon utomstående
Avgift: 60 kr/besök. Ingen avgift om Du är under 20 år.

Uppdaterad: 2017-06-14 15.15