Stöd i hemmet

Du kan ansöka om insatser i hemmet hos en biståndshandläggare, de har indelade områden efter hemtjänstens områden: Tärendö, Kitkiöjärvi, Junosuando, Korpilombolo och Pajala (födelsedatum 1-10, 11-20, 21-31), endast Pajala området är uppdelat i födelsedatum.

Du kan ansöka om t.ex. matdistribution, särskilt boende, korttidsboende, hjälp med städning, dusch, morgonbestyr, tillsyn, m.m.

Det finns en blankett som du kan skicka in till oss eller ring biståndshandläggaren.

Du kan ansöka om trygghetslarm hos handläggaren i kommunen.

Uppdaterad: 2017-08-28 11.15