Akut hjälp - Pajala Kommun

Akut hjälp

Socialtjänstens beredskap ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Beredskapen når du kvällar, nätter och helger, ring 112 och be att få tala med Socialtjänstens beredskap i Pajala kommun. Socialtjänstens beredskap arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd.

Under kontorstid:

Under kontorstid på vardagar tar Socialtjänsten i Pajala kommun hand om akuta ärenden. Ring Pajala kommun 0978-120 00 vxl, be att bli kopplad till en socialsekreterare.

Förutom den kommunala jourverksamheten kan du vända dig till:

020-50 50 50 Kvinnofridslinjen

Bris (Barnens rätt i samhället) på telefonnnummer: 
116 111 för dig som barn.
077-150 50 50 för dig som vuxen.

Uppdaterad: 2018-01-26 07.41