Akut hjälp

Socialtjänstens beredskap ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Beredskapen når du kvällar, nätter och helger via Polisen 114 14, be att få tala med socialtjänstens beredskap i Pajala kommun. Socialtjänstens beredskap arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd.

Under kontorstid:

Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden.
Då ringer du 0978-120 00  och ber att få tala med en socialsekreterare

Förutom den kommunala jourverksamheten kan du vända dig till:

020-50 50 50 (kvinnofridslinjen).

Bris (Barnens rätt i samhället) på telefonnnummer: 
116 111 för dig som barn.
077-150 50 50 för dig som vuxen.

Uppdaterad: 2017-08-03 10.21