Akut hjälp

Socialtjänstens beredskap ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Beredskapen når du kvällar, nätter och helger via SOS Alarm på telefon 112, be att få tala med socialtjänstens beredskap. Socialtjänstens beredskap arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd.

Under kontorstid:

Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden.
Då ringer du 0978-120 00  och ber att få tala med en socialsekreterare

Förutom den kommunala jourverksamheten kan du vända dig till:

020-50 50 50 (kvinnofridslinjen).

Bris (Barnens rätt i samhället) på telefonnnummer: 
116 111 för dig som barn.
077-150 50 50 för dig som vuxen.

Uppdaterad: 2016-07-27 10.59