Pajala Värmeverk AB

Pajala Värmeverk AB är ett helägt kommunalt bolag sedan 2001. Värmeverket producerar fjärrvärme till privata fastigheter, näringslivet samt kommunala fastigheter i centralorten Pajala.

Bolagets mål är att producera energi miljömässigt och effektivt för invånarna. 

Fjärrvärmen produceras till 95 procent av procent av skogsflis. Men även från biobränsle, träddelar (exempelvis rötter), grot, massa, pellets, el och olja. Värmen kommer från en 20 kilometer lång kulvert.

 Idag har Pajala värmeverk 370 kunder som köper cirka 25 miljoner kilowattimmar energi per år.

En tredjedel av värmeverkets kunder är hushåll. För några år sedan installerades en ny panna och därför finns förutsättningarna för fler kunder.

Förhoppningen är att fler ska ansluta sig eftersom en förtätning ökar nätets kapacitet och mindre energi går till spillo.

Priser 2018:
Anslutningsavgiften för villor som ägs av en privatperson är 38.000 kronor.
För prisuppgift avseende anslutningsavgiften gällande företag vänligen kontakta

Carl-Johan Riblom, vd Pajala Värmeverk.

För priser se prisbilagan. Samtliga priser är inklusive moms.

 


Visa större karta

Uppdaterad: 2018-04-19 08.13

Kontakt

VD
Carl-Johan Riblom
Teknikvägen 7
984 32 PAJALA
Telefon 0978-120 00
Mobil 070-177 31 22
carl-johan.riblom@
pajala.se

Ordförande
Owe Pekkari (s)
Telefon 0978-104 59
Mobil 070-653 22 01

Felanmälan
Kvällar och helger:
0920-22 80 55
Övrig tid (07.00-15.30)
073-806 37 52


Länkar
Intresseanmälan 

Prisbilaga 2018