Integrationsprojekt

Ansök om stöd/medfinansiering för integrationsprojekt

Pajala kommun har av regeringen erhållit medel för att arbeta med integration av nyanlända och asylsökande personer. Av dessa har kommunstyrelsen beslutat att 400 000 kronor ska användas under 2017 för att finansiera eller delfinansiera projekt som underlättar integrationen av nyanlända och asylsökande i vår kommun. Sökande kan vara ideella föreningar/organisationer.

Projekten kan exempelvis handla om: språkinlärning, praktik, arbete, aktiviteter eller kännedom om lokalsamhället och Sverige.

Ansökningstid: omgående – 12/3, 2017.

 

Ansökningsblankett projektstöd

Ansökningsblankett medfinansiering

Budgetmall

Anvisningar till ansökan

Vid frågor är du välkommen att kontakta,                   

Julia Torgils
Pajala kommun
0978-121 06
julia.torgils@pajala.se

Uppdaterad: 2017-02-16 15.39

Integrationshandläggare
/projektsamordnare 
Julia Torgils 
0978-121 06 
julia.torgils@
pajala.se