Godemän

Alla ensamkommande flyktingbarn får en god man när dem kommer till Sverige .De flesta av våra barn bor på kommunens hem för vård eller boende (HVB), ett fåtal barn bor tillsammans med släktingar ute på byn i migrationsverkets boenden. Alla asylsökande barn har rätt till tand- och sjukvård och att gå i skola.  Det dagliga arbetet kan vara att lösa barnens olika frågeställningar och kontakt med de olika myndigheterna. Barnet är på en intervju hos migrationsverket där man pratar kring hälsan, skolan, boendet innan asylutredningen. Det juridiska biträdet har oftast bara en kontakt antigen ett fysisk eller ett telefonmöte innan asylutredningen.

Uppdaterad: 2017-02-15 11.54

Förvaltare/godeman 
Laila Mäki 
0978-120 99 
laila.maki@
pajala.se